AHA-Kvalitet 
Kompetansestyrker kvalitetslederen i deg!

Bilde-september-2023-edited

Jeg, Anette Hannestad i AHA-Kvalitet AS ,er utdannet sykepleier ved Aker Sykepleierhøgskole i 1988.  
Jeg har jobbet som klinisk sykepleier, høgskolelærer på sykepleierhøgskolen på Gjøvik og startet firmaet, AHA-Kvalitet, i 2008. 

AHA er kortversjonen for "Avspark mot Høydepunkter i Arbeid".

Erfaring: 

Nytt av 2024:  Ny kontrakt med DNV som revisjonsleder på ISO 9001:2015. 
Et jobbtilbud jeg både er svært takknemlig for og gleder meg til å ta fatt på, igjen. 

Rådgiver og kvalitetsleder hos Dahle Medical, Norengros, Lillehammer, fra 2015 - 


          Fra 2015 fram til i dag jobber jeg som kvalitetsleder og styringsansvarlig ved Dahle Medical, Norengros.
          Vi selger medisinsk utstyr og forbruksmateriell til offentlig og privat sektor i Innlandet.           

          Fra 2016 har vi vært ISO sertifisert i henhold til ISO 9001 Kvalitet og ISO 14001 Ytre miljø. 
          Årlig har vi ekstern revisjon fra KIWA, så jeg arbeider jevnt og trutt med kontinuerlig forbedring. 
         

Rådgiver i teamet til Standard Online, 2020 - 

         Her bistår vi virksomheter som jakter målet om å bli ISO sertifisert innenfor ulike ISO standarder. 
         Min spesialitet er ISO 9001:2015, Kvalitetsstandarden.  


Opplæringsprogrammet "Kvalitetsforbedring gjennom empowerment" ble lansert som første tjeneste i kvalitetsforbedring.
          Målgruppen er helse- og omsorgstjenesten i primærhelsetjenesten. 

I perioden fra 2012 - 2022 jobbet jeg blant annet som revisjonsleder for sertifiseringsselskapene DNVGL (Det Norske Veritas) og KIWA. 

          I praksis vil det si at vi som revisjonsledere besøkte virksomheter og vurderte/godkjente kvalitetsstyringssystemet deres ut fra
          krav i den anerkjente internasjonale kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

           Dette arbeidet har gitt meg en unik mulighet til å bli kjent med ulike bransjer både i privat og offentlig sektor.
           Spesielt er erfaringene om hvordan forskjellige virksomheter planlegger for og jobber systematisk med kvalitetsstyring. 

Videreutdanning:

Jeg ble første gang introdusert for fagfeltet kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid i Australia
på studiet i Health Services Management ved La Trobe University i Melbourne i 2000. 
                  Det var et fagfelt jeg ble svært fascinert av umiddelbart. Den prosessorienterte tilnærmingen
                  til kvalitetsforbedring ligger som en grunnmur i arbeidet i AHA-Kvalitet.

På Nordiska högskolan i Folkhälsovetenskap i Göteborg i 2007 skrev jeg masteroppgaven i folkehelse. Masteroppgaven beskrev hvordan opplæring i kontinuerlig forbedring også legger til rette for empowerment. 

På studiet Kvalitetsforbedring i helsetjenesten ved Universitet i Bergen i 2011 ble jeg ekstra oppmerksom på hvordan internkontroll (les: egenkontroll/intern revisjon) kan skape økt grad av læring innad i en virksomhet.

I studiesekken har jeg også med meg Helserett (2015 - HIL), Kvalitetsforbedring i helsetjenesten (2012 - UiB), pedagogikk (2002 - HIL) og Livssyn og etikk (UiO - 1989).