AHA - Kvalitet 
Kvalitetsledelse = Kvalitetsvekst   

Registrer deg på gratissendingene i høst
Profilbilde høsten 2023

Hvilke av følgende hovedaktiviteter står på agendaen din som kvalitetsleder om dagen?

Er det utvikling, planlegging, implementering, vedlikehold eller forbedring?

Ja, om du spør meg, vil jeg svare vedlikehold og forbedring av aktiviteter og oppgaver. 
Men ærlig talt, det er alltid noe nytt å ta fatt på. Og her og nå, så gjelder det for min del å finne fram til gode, enkle og effektive metoder for samsvarsvurdering. 

Videre har jeg testet ut to metoder for intern revisjon denne høsten. 

Den ene gangen var i et firma som nylig fikk ISO sertifikatet for 9001 Kvalitetsstyringsystem på veggen. 
De er i nybegynnere i faget og har mer enn nok med å finne ut av hvordan de skal utvikle, planlegge og implementere de ulike kravene til kvalitetsstyringssystemet.
En intern revisjon der var enkelt. Det var å finne fram ISO standarden for krav til kvalitetssystemer, bestemme seg for et omfang og så finne fram til de aktuelle kravene og bruke de som revisjonskriterier i en sjekkliste. 

Den andre gangen var mer utfordrende. Nettopp fordi vi i den bedriften hadde sjekket og kontrollert mange ganger allerede om og hvordan krav til kvalitetsstyringssystemer ihht ISO 9001 er oppfylt. 
Gang på gang har vi gitt oss selv avvik og forbedringsforslag. Og for å si det selv, nå er vi rimelige gode!

Tiden var inne til å finne en annen framgangsmåte for intern revisjon slik at læringsprinsippet knyttet til kontinuerlig forbedring fortsatt ble holdt i hevd.

Jeg tror vi klarte det!

Nemlig ved at medarbeidere selv utførte en type egenkontroll ved å svare skriftlig på spørsmål som avdelingslederen hadde utarbeidet basert på rutiner og andre krav til utførelsen av en spesifikk, men kritisk oppgave.

Denne måten å gjennomføre en intern revisjon ble godt mottatt av de ansatte. og vi svarte også ut det som er målet med en intern revisjon. Nemlig, å kontrollere om vi gjør det vi har sagt at vi skal gjøre?

Nå gjenstår det bare å se om jeg som kvalitetsleder har bestått min egen test.
Og hvilken test er det?
Jo, hvordan jeg brukte trinnene i Forbedringshjulet underveis i dette arbeidet.

Svaret på det vil fortelle meg hvor systematisk jeg jobber med kvalitetsforbedringer som kvalitetsleder. 

Vel, resultatet på den testen vil komme fram på gratissendingene AHA-Kvalitet inviterer til i høst.

Velkommen med du, også!

Tema:    Forbedringshjulet, trinn 1: Forberede
Dato:     Tirsdag 14.november 2023
Klokka:  12.00 - 12.30

Ta deg tid til en kvalitetspause og bli med på kvalitetsreisen med AHA-Kvalitet.  

Prosessorientering styrker eierforholdet til arbeidet. Det legger til rette for en kultur som bevisstgjør, involverer og motiverer. 
Den motivasjonen skaper en egen drivkraft til å rydde opp i det som er årsakene til plunder og heft, rot og uorden. 
Gode kvalitetsstyringssystemer legger til rette for gode og trygge arbeidsforhold og skaper grobunn og et engasjement rundt forbedringer.

Gleder meg til å dele min kompetanse og erfaring med deg


Hvorfor skal du lære om trinnene i Forbedringshjulet?

Kort og enkelt fortalt er det fordi Forbedringshjulet: 

- er en anerkjent metode (også kalt Demings sirkel, Kvalitetshjulet eller PDSA-sirkelen) 

- er en systematisk metode som er trinnvis og intuitiv

- er mulig å bruke på alle nivåer i virksomheten – enten prosjektene er små eller store 

- er enkel å huske

- sikrer involvering av utøverne som utfører oppgavene

- krever målinger og gir data som grunnlag for beslutninger 

- skaper rammer for et godt lederskap

- bygger på et tankesett som legger til rette for empowerment 

 

9.11.2023/AH

Card image Forbedringshjulet